Vámkártya
Segítség Segítség

vAVR - Internetes vámfizetés

Kérjük, adja meg az alábbi adatokat!
Vámhatározatszám:
Fizetésre kötelezett adatai
VPID/EORI szám:
adószáma:
neve:
Külföldi cím
címe:
Levelezés adatai
megegyeznek a befizető adataival:
Külföldi cím
Fizetési tételek
számlaszám:
összeg:
Terhelendő bankkártya adatai
száma:
- - - lejárata (hhéé):      / 
telekódja:
Az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Az OTP Bank Nyrt. Vállalkozói Üzletágra vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztatója elérhető a bankfiókokban vagy az interneten a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzatának mellékleteként a következő linken.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a jelen nyilatkozatban szereplő személyes és egyéb adataimat az illetékes vámhatóság részére továbbítsa a vámigazgatási eljárás során fizetendő díjak és költségek azonosítása érdekében.
Kijelentem, hogy amennyiben nem a saját nevemben járok el, a jelen nyilatkozat szerinti személyes adatoknak az OTP Bank Nyrt. részére történő átadására jogosult vagyok. A személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezeléséről - ide értve az adatoknak a vámigazgatási eljárás során fizetendő díjak és költségek azonosítása érdekében a vámhatóság részére történő továbbítását is - az érintettet tájékoztattam.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat szerinti kötelezettségem megszegéséért az OTP Bank Nyrt. felé felelősséggel tartozom.